Frit valg af ungdomsuddannelse

Regeringen har en målsætning om, andelen af unge der vælger en erhvervsuddannelse skal op på 30% i 2025. Derfor har Syddjurs Kommune valgt at iværksætte en antal tiltag, der skal sikre målet bliver opfyldt.

Syddjurs Kommune skriver bl.a. på deres hjemmeside at: ” Der er for få unge, der efter 9. eller 10. klasse vælger at uddanne sig til blandt andet tømrer, murer eller snedker. Derfor skærper Syddjurs Kommune i disse år indsatsen for at få flere unge til at søge en erhvervsuddannelse. ”

Det er særdeles vigtigt, at de unge er opmærksomme på, der eksisterer andre muligheder end de gymnasiale uddannelser efter 9. og 10. klasse og det er naturligvis noget uddannelsesvejlederne skal gøre opmærksom på - på lige fod med alle de øvrige muligheder.

Nu mener jeg bare ikke, det er en statslig eller kommunal opgave at anspore børnene og de unge til hvilken uddannelse, de skal vælge. Det er et valg som de unge selv skal træffe - i samråd med deres forældre og under kyndig vejledning af uddannelsesinstitutionerne.

Det største ansvar kommunen har i den sag er at sørge for, de kommunale skoler giver børnene så tryg og god en grundskoleuddannelse, at de selv er i stand til at vælge uddannelse, når den tid kommer. Jeg mener ikke, Syddjurs Kommune skal have en holdning til, om de skal blivebutiksassistent, læge, tømrer, murer eller snedker.

Hvis der sidder en uddannelsesvejleder, der har et mål, der hedder,at 30% af eleverne skal sendes på erhvervsuddannelserne, kan jeg godt være nervøs for, hvor objektiv og individuel vejledingen til eleverne bliver. Og der skal absolut ikke sidde en eneste elev tilbage, der fravælger at følge sine egne fremtidsdrømme på grund af en siddende regerings nuværende ambitioner på uddannelsesområdet. Hverken når man vælger praktiksted eller ungdomsuddannelse.

Hvis vi mangler håndværkere i Syddjurs Kommune, eller Danmark for den sags skyld, må arbejdsmarkedets parter, erhvervsuddannelserne og brancheorganisationerne komme ind i kampen. Jeg er selv ansat i transportbranchen som har haft umådeligt svært ved at tiltrække nye og unge kræfter til branchen, men det er ikke mit indtryk, det hjælper at ”tvinge” folk ud i et bestemt job. Transportbranchen har bl.a. arbejdet hårdt med imagepleje og oplysning om jobmuligheder indenfor branchen for at gøre sig attraktive for yngre mennesker. Hvis man ønsker glade, tilfredse og engagerede medarbejdere, skal de da som udgangspunkt være på arbejdspladsen af lyst og egen fri vilje. Mon ikke det samme gør sig gældende på ungdomsuddannelserne. De unge skal uddanne sig indenfor det, de har lyst til, brænder for og drømmer om. Så tror jeg, de kommer længst!