Kilometerafgift

Fra 2025 skal lastbiler betale en kilometerbaseret vejafgift. Det har et flertal bestående af regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet besluttet.

Egentlig er idéen om en grønnere transportsektor jo ganske udmærket - Eller rettere sagt helt nødvendig!

Når regeringen indfører en afgift pr. kørt kilometer opnår man incitamenter til at udnytte kapaciteten optimalt, og producere varerne hvor de skal bruges. Og det giver jo alligevel god mening ud fra et bæredygtighedssynspunkt. Hvis man bruger en intelligent form for roadpricing, kan man samtidig regulere trængsel osv.

Kapacitetsudnyttelsen er jeg helt sikker på, at transportbranchen har styr på. Og de kan sagtens tage flere tons med og køre med længere vogntog. Det skal de bare have lov til først.

En af udfordringerne med afgiften er bare, at dels flytter man ikke bare en produktionsvirksomhed ude fra landet og ind i byen, og dels er det - lidt som med VE-anlæg - svært at få plads til en betonelementfabrik inde i København eller Århus, hvor man efterspørger produkterne.

Hvis vi skulle gøre noget som virkelig kommer den grønne omstilling af transportbranchen og klimaet til gode, skulle vi nok arbejde for at sikre reelle alternativer til de fossile brændstoffer. Indtil vi kan sikre stabile leverancer af vedvarende energi, sikre ladeinfrastruktur til lastbiler, eller sikre adgang til andre CO2-neutrale brændstoffer, bliver kilometerafgiften, eller en højere afgift på diesel - for den sags skyld - bare en ny skat som forringer konkurrenceevnen, skaber mere administration, rammer landdistrikterne, produktionsvirksomhederne og forbrugerne.

Derfor har vi også lokalt, måske endda i særlig grad i landdistrikterne, en øget interesse i at sætte fart på den vedvarende energiproduktion, og presse på for at få styr på energiinfrastrukturen, ladeinfrastrukturen, parkeringsregulativerne og alle de andre faktorer, der indgår i at få de fossile brændstoffer ud af transportbranchens køretøjer.

Når vi kan sikre dette, er jeg sikker på at omstillingen kommer af sig selv. Og jeg er også ret sikker på, at de fleste forbrugere ville mene, at det er bedre at betale ekstra for at få sine varer leveret af fossilfri køretøjer, end at betale ekstra for transport for at skaffe flere penge til statskassen.

Så lad os nu komme op på hesten og få skabt nogle ordentlige rammer, det er jo ikke nødvendigvis mangel på vilje der driver den grønne omstilling, eller mangel på samme. Det er jo mangel på reelle alternativer.