Gennem mit arbejde har jeg arbejdet for en udvidelse af E45 fra Århus N til Randers N. Selvom det ikke direkte berører Syddjurs, vil det være ganske betydningsfuldt for borgerne på Djursland, hvis der blev lavet en ordentlig hængsling og en udvidelse af E45 til 3 spor. Det vil helt sikkert hjælpe de borgere der pendler fra Djursland til Århus og Randers - og videre ud i landet. Som situationen er nu, kan E45 ikke absorbere trafikken fra Djurslandsmotorvejen og hovedvej 16 uden kødannelser. Der er fortsat mange pendlere fra Syddjurs, der er afhængige af et job udenfor Djursland. 

https://amtsavisen.dk/artikel/står-det-til-konservatives-leder-skal-arbejdet-med-e45-gøres-færdigt-det-vil-sige-tre-spor-hele-vejen-til-randers

https://www.linkedin.com/posts/businessregionaarhus_rygaard-transport-og-logistik-as-udvid-activity-6809052783677845504-ftIEhttps://www.linkedin.com/posts/businessregionaarhus_rygaard-transport-og-logistik-as-udvid-activity-6809052783677845504-ftIE